αίνη

Μικρό νησί της Ερυθράς θάλασσας, στα ανατολικά της Ιππονήσου. Αναφέρεται από τον Πτολεμαίο στη Γεωγραφική Αφήγησή του.
* * *
αἴνη, η (Α)
1. αίνος, έπαινος
2. φήμη, δόξα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Παράλληλος τυπος τής λ. αἶνος*, που απαντά μόνο στον Ηρόδοτο. Βλ. αἷνος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αἴνη — praise fem nom/voc sg (attic epic ionic) αἰνέω tell pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) αἰνέω tell imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἴνῃ — αἴνη praise fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνῇ — αἰνέω tell pres subj mp 2nd sg αἰνέω tell pres ind mp 2nd sg αἰνέω tell pres subj act 3rd sg αἰνός dread fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνή — αἰνός dread fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αίνη ή Αίνο — Μηδική θεότητα, που είχε πολυτελή ναό στα Εκβάτανα. Παρότι ο ναός αυτός είχε συληθεί από τους Μακεδόνες, στις εισβολές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Σέλευκου του Νικάνορα, σωζόταν ακόμα όταν μπήκε στα Εκβάτανα ο Αντίοχος Γ’, βασιλιάς της Συρίας… …   Dictionary of Greek

  • αἰνῆι — αἰνῇ , αἰνέω tell pres subj mp 2nd sg αἰνῇ , αἰνέω tell pres ind mp 2nd sg αἰνῇ , αἰνέω tell pres subj act 3rd sg αἰνῇ , αἰνός dread fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνᾶν — αἴνη praise fem gen pl (doric aeolic) αἰνός dread masc/fem gen pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνέων — αἴνη praise fem gen pl (epic ionic) αἰνέω tell pres part act masc nom sg (epic doric ionic aeolic) αἰνός dread masc/fem gen pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνῶν — αἴνη praise fem gen pl αἰνέω tell pres part act masc nom sg (attic epic doric) αἰνός dread fem gen pl (epic ionic) αἰνός dread masc/neut gen pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἴνης — αἴνη praise fem gen sg (attic epic ionic) αἰνέω tell pres ind act 2nd sg (aeolic) αἰνέω tell imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) αἰνέω tell imperf ind act 2nd sg (aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.